Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

ordfoerar

Ordfører Roald Aga Haug

Roald Aga Haug er ordførar i Odda kommune, valgt i 2015. Han representerer Odda Arbeiderparti.

Ordføraren er kommunen sin fremste folkevalde og rettslege representant. Ordføraren leiar møta i kommunestyre, formannskap og administrasjonsutval. Ordføraren representerer kommunen i mange samanhengar og har hovudansvaret for kontakt med media. Ordføraren er bindeleddet mellom politikk og administrasjon.

Ordføraren har tlf.nr.  975 58 400 og e-postadresse:  ordforer@odda.kommune.no

Linda Haugland Jondahl er varaordførar og representerer Odda Arbeiderparti. 

Politisk organisering 2015 - 2019:

https://www.odda.kommune.no/politisk/utvalg-og-komiteer/

Politisk sekretariat

Harald Jordal er kommunesekretær i Odda kommune og kan svare på spørsmål om vedtak som er gjort i dei politiske utvala.

Historikk:

I 2002 innførde kommunen flat struktur med over 40 tjenestestader.

I 2003 vart Driftskomite og Utviklingskomite oppretta som underutval til kommunestyret. Dei erstatta dei tidlegare utvala; Plan og næring, Leverkårskomite og Miljøteknisk utval.

Tidligere ordførere i Odda:

Johannes Apold

1913 - 1919

Guttorm Narum

1920 - 1922

Olav O. Aga  

1923 - 1925

Karl Bøthun 

1926 - 1931

Lars Nilsen Hjelle

1932 - 1941

Jakob Pettersen   

1945 - 1945

Johan Slåttelid 

1946 - 1951

Sverre Indrebø

1952 - 1971

Einar Tveit 

1972 - 1979

Leiv Stensland

1980 - 1985

Knut Erdal

1986 - 1995

Toralv Mikkelsen

1995 - 2007

Gard Folkvord

2007 - 2011

John Opdal

2011 - 2015 

              
             
                
                   
            
           
               
              
                    
                
                     
            
                
                     

Laster...