Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar, og har gjennom tett samarbeid med folkevalde og tilsette ansvaret for å vidareutvikle ein berekraftig og framtidsretta organisasjon, og eit godt service- og tenestetilbod til innbyggjarane.

Rådmannsgruppa:

Ole-Jørgen Jondahl

Rådmann

Morten Vevatne

Kommunalsjef Oppvekst

Anton Langeland

Kommunalsjef Teknisk

Anne Lise Naasen

Kommunalsjef Helse- og sosial

Lage Thune Myrberget

Kommunalsjef kultur og idrett

   

Andreas Hering Sigvaldsen

Virksomhetsleiar IKT

Marianne Halland

Virksomhetsleiar Arkiv/Personal

Anne Tove Sandal Teigenes

Virksomhetsleiar Økonomi

Viser til Odda kommune sine heimesider for nærare informasjon om organisering:

 
Laster...